Troba la teva recepta
CUINA compta amb el suport de les marques que estimen la gastronomia

​Avís legal i política de privacitat

 

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), Sapiens sccl amb CIF F64074982, d'ara en endavant "Som", informa que és titular del lloc web WWW.CUINA.CAT. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la llei esmentada, "Som" informa de les dades següents:

 

El titular d'aquest lloc web és "Som", amb CIF F64074982 i domicili social al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, inscrit en el Registre General de Cooperatives de Catalunya nº 13349. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: subscripcions@som.cat.

 

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de "Som" confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de "Som", totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de "Som" proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per "Som" per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades oferts per "Som" contràriament al que es disposa per les presents condicions, la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

"Som" no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

"Som" declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web que es pogués derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, "Som" no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

Modificacions

"Som" es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les seves condicions d'ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per d’altres de posteriors.

 

Responsabilitat amb relació als continguts

"Som" no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal Cuina.cat.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de "Som" amb CIF F64074982 i domicili social situat al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, "Som" informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

 

"Som" informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que "Som" es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic subscripcions@som.cat.

Podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

 

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Cuina.cat.

 

En la seva seu electrònica, Cuina.cat no utilitza galetes ('cookies') o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Cuina.cat.

 

Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes (cookies) de terceres parts. Pot accedir a la política de cookies de Cuina.cat aquí​.

 

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre "Som" i l'usuari.

"Som" disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

 

Propietat intel·lectual i industrial​

"Som" per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s’hi continguin (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de "Som". Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i se’ls aplicarà tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de "Som".

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de "Som". Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de "Som".

 

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Cuina.cat per mitjà de 'framing'.
 • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Cuina.cat mitjançant 'in line linking'.
 • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Cuina.cat conforme a les disposicions vigents.
 • Utilitzar el web per promocionar lliurement activitats comercials.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web Cuina.cat.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de "Som" sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de "Som", dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

"Som" es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. Si sorgís qualsevol controvèrsia, les parts podrien sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. "Som" té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Política de privacitat de xarxes socials

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), "Som" informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil en les xarxes socials Facebook, Instagram, Pinterest i Twitter amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de "Som":

CIF: F64074982

ADREÇA: PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA

CORREU ELECTRÒNIC: subscripcions@som.cat

DOMINI WEB: WWW.CUINA.CAT

 

L'usuari disposa d'un perfil en la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per "Som", mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

"Som" té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la mateixa xarxa social. No són incorporades a cap fitxer.

Amb relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant "Som", d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de "Som", per exemple, eliminar comentaris publicats en la mateixa pàgina. Normalment, aquest dret haurà d'exercir-lo davant la xarxa social.

 

Cancel·lació i/o oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de "Som", per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

"Som" realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil
 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de "Som".
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

 

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de "Som", podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L'usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, "Som" es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

 

"Som" no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de "Som", però sí que romandran en la xarxa social.

 

Concursos i promocions

"Som" es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la xarxa social, seran publicades en aquesta plataforma. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que hi sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

 

Publicitat

"Som" utilitzarà la xarxa social per publicitar els seus productes i serveis; en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de "Som" perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:

 

Clàusula informativa RGPD i LSSI-CE

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de "Som" amb CIF F64074982 i domicili social situat al carrer PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, "Som" informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

 

En "Som" l'informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.

"Som" informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que "Som" es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic subscripcions@som.cat.

 

Així mateix i d'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el seu article 21, en el moment d’inscripció al nostre newsletter, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem que puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l'adreça de correu electrònic: subscripcions@som.cat.

Nom i cognoms o raó social:

DNI o CIF:

Signatura de l'interessat.

 

Newsletter

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un fitxer sota la responsabilitat de "Som" amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament la nostra newsletter.

Des de "Som" l'informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l'adreça PREMIÀ, 15, 2a PLANTA, 08014 BARCELONA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d'acord amb l'article 21.1 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d'acord amb les finalitats esmentades.

Així mateix, l'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció a la newsletter, tot donant-se de baixa en el formulari web​ al qual es pot accedir des del peu del butlletí.

La confirmació de la subscripció implica l'acceptació d'aquesta clàusula.


Portada Cuina 255

REVOLUCIONEM EL NADAL!

 • Tot el que et cal per ser un 'foodie' de debò
 • Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch

UN ANY DE CUINA PER NOMÉS 44,50€ (25% descompte)

SUBSCRIU-T'HI

Números endarrerits

En vols més?

Inscriu-te al newsletter de CUINA i uneix-te a la nostra família. Ja som més de 35.000.

 

© Som * La cultura de tots. Tots els drets reservats. C/ Premià, 15. 2a planta. 08014. Barcelona.

Amb la col·laboració de:

Aquest lloc web utilitza 'cookies' pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis i, també, l'anàlisi dels hàbits de navegació dels usuaris. Si contineu navegant, accepteu la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per, si així ho desitja, impedir que aquestes siguin instal·lades en el seu disc dur, tot i que haurà de tenir en compte que aquesta acció podria ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web. Més informació Accepto